Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit on täienduskoolitusasutuse pidaja.

Majandusteate esitamisega kohustub Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit järgima koolitustegevuses täiskasvanute koolituse seadust.

Täiskasvanute koolituse seadus on leitav siit:

Täiskasvanute koolituse seadus

Koolitusasutuse tehniline juht on Ene Taurafeldt (e-mail: kutseliit.juhatus@eklk.ee). Tehniline juht vastab kõikidele koolitustega seonduvatele küsimustele.

Koolitusasutuse e-maili aadress on: kutseliit.juhatus@eklk.ee

KOOLITUSED EESTIS JA MUJAL

Koolituse nimetus

  (tutvumiseks vajuta koolituse nimetusele)

Koolituspäev
Lektor
EARLY GROSS MOTOR, ORAL MOTOR AND VOCALIZATION SKILLS. FEEDING PROBLEMS AND FEEDING INTERVENTION IN CHILDREN

Toimunud

05.09. – 06.09. 2022

Helena Törölä, PhD, Soome

HÄÄLEHÄIRED – DIAGNOSTIKAST TERAAPIANI

Toimunud

11. – 13. november 2022

dr Ülle Kirss, Eesti 

Stien Raffa, Prantsusmaa

Hea kliiniline logopeed!

EKLK ootab Sinu koolitussoove!
Rahuldamaks võimalikult laialdaselt tervishoiusüsteemi logopeedide koolitusvajadust ja kiirendamaks nende planeerimist, saad edastada oma koolituse soovid  kutseliit.juhatus@eklk.ee või otse kodulehelt rubriigist “Võta ühendust”