Koolitustel osalemisest loobumine

Koolitusest loobumiseks esitab koolitusele registreerunud isik Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliidu (EKLK) juhatuse e-mailile kutseliit.juhatus@eklk.ee avalduse sooviga loobumise kohta. 

Kui koolitusest on otsustatud loobuda, siis:

  • tagastatakse õppijale õppetasu 100% juhul kui teatatakse ette vähemalt 7 päeva enne koolituse toimumist;
  • tagastatakse õppijale õppetasu 50% juhul kui teatakse ette 3-6 päeva enne koolituse toimumist;
  • vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumist õppijale õppetasu ei tagastata;
  • koolituse katkestamisel õppemaksu ei tagastata.

Kui koolitusele registreerunu ei saada juhatusele loobumise kohta e-maili koolitusel mitte osalemisest, siis koolituse eest tasutud raha ei tagastata.


Koolituse ärajäämise korral koolitustasu tasuma ei pea. Kui isik on juba koolitustasu maksnud, siis see tagastatakse täies ulatuses.


Koolitustasu maksmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras.

EKLK eeldab, et koolitusel osaleja on huviline, st. ta on tervishoiuteenuse osutamisel osaleja. Kui osalemist ei piirata, siis märgitakse see eraldi koolituse infos.