Eesti Kliiniliste Logopeedide Kutseliit on täiendkoolitusasutuse pidaja (majandustegevuse teate nr 231722). EKLK lähtub oma koolitustegevuses täiskasvanute koolituse seadusest. 

EKLK õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise alused on leitavad alljärgnevalt lingilt:

Õppekorralduse alused  

Koolitusasutuse tehniline juht: Ene Taurafeldt (e-mail: kutseliit.juhatus@eklk.ee)

Koolitusasutuse e-mail: kutseliit.juhatus@eklk.ee